© Cristian Baicus 2012 Réalisé avec Xara Semiologie medicală: Program cursuri Repartiţia grupelor pe secţii Cursuri (ppt)
1-2. Obiectul semiologiei medicale. Foaia de observatie. Interpretarea testelor diagnostice. Anamneza.  Principii generale ale examenului fizic.  3. Anamneza cardiovasculară  4. Examenul fizic cardiovascular I 5. Examenul fizic cardiovascular II 6. Examenul fizic al membrelor inferioare şi al sistemului vascular periferic 7. Corelații între semiologia și bolile cardiovasculare; abordarea pacientului cardiovascular;  valoarea testelor paraclinice 8. Anamneza aparatului respirator 9. Examenul fizic al aparatului respirator 10. Corelații între semiologie și bolile respiratorii (sindroame). Abordarea pacientului respirator; valoarea testelor paraclinice 11. Anamneza reumatologică 12. Examenul fizic reumatologic 13. Corelații între semiologia și bolile reumatologice; abordarea pacientului reumatologic; valoarea testelor paraclinice 14. Anamneza hematologică; examenul hematologic paraclinic; abordarea pacientului hematologic; valoarea testelor paraclinice 15. Anamneza genito-urinară. Examenul fizic al aparatului genitourinar; abordarea pacientului cu patologie genito-urinară; valoarea testelor paraclinice 16. Anamneza neurologică 1. Examenul  fizic al aparatului respirator II 2. Corelatii între semiologie şi bolile respiratorii (sindroame) 3. Rezumatul examenului fizic  respirator + teste paraclinice 4. Anamneza reumatologică 5. Examenul fizic  reumatologic I si II 6. Examenul fizic  reumatologic I si II 7. Corelaţii între semiologia şi bolile reumatologice (sindroame) 8. Rezumatul examenului fizic  reumatologic + teste paraclinice 9. Anamneza hematologică; examen  hematologic 10. Rezumatul examenului hematologic + teste paraclinice 11. Anamneza genito-urinară 12. Examenul fizic al  aparatului genito-urinar 13. Rezumatul examenului fizic genitourinar + teste paraclinice 14. Anamneza neurologică 15. Examenul fizic  neurologic 16. Corelaţii între semiologia şi bolile neurologice (sindroame) 17. Semiologia ochilor, nasului, urechilor, gâtului 18. Anamneza endocrinologică 19. Examenul fizic endocrinologic 20. Corelaţii între semiologia şi bolile endocrine (sindroame) 21. Rezumatul examenului fizic  endocrinologic + teste paraclinice 22. Anamneza aparatului digestiv 23. Examenul fizic al aparatului digestiv I 24. Examenul fizic al aparatului digestiv II 25. Examenul fizic al  aparatului digestiv III 26. Corelatii între semiologia şi bolile digestive (sindroame) 27. Rezumatul examenului fizic al aparatului digestiv + teste paraclinice 28. Anamneza şi examenul psihiatric 29. Semiologia pielii, fanerelor; Ex sânului 30. Elemente de semiologie în bolile infecţioase ; Evaluarea pacientului vârstnic 31. Evaluarea semiologică a pacientului acut. Evaluarea morţii 32. Conceperea dg diferenţial 33. Scrierea şi prezentarea istoricului şi a examenului fizic 34. Examenul fizic screening rapid 35.